SAK:n mediaesiintymisen koulutus

Esiintyjän uskottavuus ja oman viestin perillemeno riippuu siitä, miten hän pystyy vetoamaan lukijoihin, kuulijoihin ja katsojiin. Sen lisäksi hänen on tunnettava viestintätilanteiden erityisvaatimukset: mitä hänen on otettava huomioon esiintyessään läsnä olevalle yleisölle tai televisiossa, radiossa ja sosiaalisessa mediassa. Esiintyjän on myös tiedettävä, mistä hänen järjestönsä ja itsensä julkinen kuva muodostuu ja miten hän voi sitä kehittää.

Kurssilla käydään läpi eri viestintätilanteita korostaen, miten esiinnytään (viestitään) perinteisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja miten perinteisessä mediassa esiintyminen eroaa viestinnästä sosiaalisessa mediassa?

Tavoitteet

Koulutuksen tarkoituksena on kehittää osanottajan taitoa esiintyä haastateltavana sähköisessä mediassa ja toimia vakuuttavana viestijänä sosiaalisessa mediassa. Osanottajat saavat koulutuspäivien aikana harjoituksistaan kouluttajilta henkilökohtaiset arvioinnit.

Kouluttajat

Toimittajat Arto Nieminen ja Kari Klemm sekä puheviestinnän ja esiintymisen opettaja Marja-Liisa Marjamäki

Kohderyhmä

SAK:n ja jäsenliittojen henkilöstö sekä aktiivit, mm. liittohallinnon jäsenet. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat vahvistaa esiintymisvalmiuksiaan, rohkaista itseään ja saada esiintymistottumusta televisiossa, radiossa ja sosiaalisessa mediassa esiintymiseen.

Koulutustasot

Koulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä erillisestä koulutuspäivästä.

(Taso 1) Sanomisen taito, esiintymisen uskallus

Sisältöjä

Keskitytään henkilökohtaiseen viestintään, tavoitteena rohkaista kutakin osanottajaa tilannelähtöiseen, ymmärrettävään ja omasta persoonasta kimpoavaan esiintymisuskallukseen.

• Mediahaastattelu haastateltavan näkökulmasta
• Vastaanottajalle kohdennettu puhe
• Puheen ymmärrettävyys ja havainnollisuus
• Haastateltavana esiintyminen

Päivän aikana kuvanauhoitetaan kaksi harjoitusta: puheenvuoro ja haastattelu.

(Taso 2) Tavoitteellinen sanoma

Sisältöjä

Tarkennetaan henkilökohtaista viestintätaitoa tavoitteena sanoman rajaaminen ja tiivistäminen sekä kohdeyleisölähtöistä viestintätaitoa.

• Työmarkkinauutisoinnin periaatteet
• Sanoman rajaus ja tiivistäminen
• Haastateltavapersoonan läsnäolo

Päivän aikana kuvanauhoitetaan kolme harjoitusta: valmisteltu lausunto + haastattelu, tiivistetty lausunto ja kommentti sekä keskusteluharjoitus toimittajan johdolla.

(Taso 3) Vakuuttava viestintä somessa

Sisältöjä

Tarkennetaan henkilökohtaista viestintätaitoa tavoitteena kohdeyleisölähtöinen ja nopea viestintä sosiaalisessa mediassa.

• Saman viestin kohdentaminen eri kohdeyleisölle eri välineellä
• Persoonalliseen ilmaisuun tukeutuva uskottavuus
• Välineen erityisvaatimukset huomioiva viestintä

Päivän aikana harjoitellaan viestintää eri sosiaalisen median välineillä.

Ryhmän koko

Mediaesiintymisen koulutukseen otetaan seitsemän osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ilmoittautuneista ovat ne, jotka osallistuvat kaikkiin 1 - 3 -tasoon, mutta jos paikkoja jää, voi osallistua myös yksittäiseen koulutustasoon.

Takaisin