Työoikeuden täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet.

Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.

Avainsisältöjä

• Työehtosopimusoikeus
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
• Työaikalaki ja vuosilomalaki
• Työturvallisuusvastuut
• Ulkopuolisen työvoiman käyttö
• Työelämän tietosuoja
• Työrikokset
• Työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja sen painotus voivat hieman vaihdella.

  • 23.10.2017-27.10.2017  - Työoikeuden täydennyskurssi (PAM, SEL, PAU, Sähkö, Yleinen), Kimppakurssit, yleinen kurssi, Kiljava
  • 13.11.2017-17.11.2017  - Työoikeuden täydennyskurssi (huom. järjestökurssi) Yleinen kurssi
  • 14.05.2018-18.05.2018  - Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi
  • 05.11.2018-09.11.2018  - Työoikeuden täydennyskurssi, Palvelualojen ammattiliitto ry, Kiljava
  • 12.11.2018-16.11.2018  - Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi
Takaisin