Talouspolitiikan ABC - talous tutuksi

Kurssi soveltuu kaikille ammattiyhdistysliikkeen toimijoille, kuten luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja ammattiosastoaktiiveille. Kurssi auttaa ymmärtämään talouspolitiikkaa ja talouskehityksen vaikutusta muihin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja työpaikan arkeen.

Kurssilla tarkastellaan keskeisiä talouden toimintamekanismeja ja luodaan helposti lähestyttäviä katsauksia erilaisiin talouspoliittisiin suuntauksiin ja politiikkakeinoihin. Lisäksi pohditaan, kuinka globaalit talouden vaihtelut ja harjoitettu talouspolitiikka vaikuttavat työmarkkinoihin ja muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen, kuten talouskasvuun, työllisyyteen ja työpaikan jokapäiväiseen arkeen.

Kurssi luo välineitä osallistua talouden kehityksestä käytävään keskusteluun. Se tarjoaa ammattiyhdistysaktiiville kriittisiä työkaluja tunnistaa syvemmin talouden kehityslinjoja ja tarkastella näiden yhteyttä muutoksiin työpaikalla. Kurssi koostuu asiantuntijaosuuksista ja ryhmätyöskentelystä, joiden avulla kartutetaan osallistujien asiantuntemusta ja talouspoliittisten kokonaisuuksien hallitsemista.

Avainsisältöjä:

- Mitä ovat talous ja talouspolitiikka?
- Erilaiset talouspoliittiset suuntaukset ja niiden historia
- Talouspolitiikka, työmarkkinat ja a ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdollisuudet
- Maailmantalous, Eurooppa ja suomalainen talouspolitiikka
- Talouden suuret linjat ja työpaikan arki

Takaisin