Kestävä työ ja tuotanto

Kurssi antaa hyvät valmiudet kestävään työ- ja tuotantoajatteluun työpaikan luottamushenkilöille.
Kurssilta saa valmiuksia työpaikan kehittämiseen, kestävien toimintatapojen
omaksumiseen ja ay-liikkeen kehittämiseen.
Avainsisältöjä:
• tuotantoketjut: globaalista paikalliseen
• tutkiva ote ilmastonmuutokseen
• kuluttajavaikuttamisen rajat
• ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä tuotanto
• kansainväliset esimerkit ay-liikkeen ratkaisuista ilmastonmuutokseen
• ilmastonmuutos käsitteenä ja megatrendinä.

  • 19.11.2018-21.11.2018  - Kestävä työ ja tuotanto Yleinen kurssi
Takaisin