Produktivitet och välfärd: kompletteringskurs för förtroendevalda

Presentation
Kursen stöder förtroendevalda att aktivt utveckla arbetsplatsen och ger dem kunskaper och verktyg
för att kunna främja samarbete och välfärd i arbetslivet. Kursen ger även arbetsledare/förmän
färdigheter att ha bättre samarbetskunskaper och förmågan att behandla även svåra saker
tillsammans med arbetsplatsens förtroendeman.

Nyckelteman:

• Uppdatering av centrala lagar inom arbetsrätt
• Framtidens arbetsplatser
• Förtroendemannaverksamhet som en del av arbetsplatsens utvecklingsarbete
• Produktivitet, arbetsvälbefinnande och samarbete på arbetsplatsen
• Från förändringsmotstånd till utveckling
• Utvecklingsmetoder och –resursser.

Takaisin