Esiintyminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Rohkeus esiintyä on luottamushenkilöille, järjestöaktiiveille sekä kenelle tahansa aktiivisen elämän eläjille keskeinen kyky. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti jännittämistä tai epämukavuutta esiintymistilanteissa kokeville. Kurssilla edetään kurssilaisten ehdoilla ja jokainen pääsee ylittämään itsensä kurssin aikana.

Kurssin tavoitteena on itseluottamuksen ja mukavuuden lisääminen esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa niin, että toiminta on mahdollinen omista lähtökohdista. Kurssilla on erityisen keskeisenä elementtinä keskinäisen luottamuksen ja vastavuoroisuuden rakentaminen kurssin alusta lähtien.
Kurssi alkaa ns. lämmittelystä, josta edetään erilaisten helppojen ja mukavien esiintymisharjoitusten myötä mukavuusalueen laajentamiseen ja rohkeuden löytämiseen. Kurssilla käydään myös läpi yleisiä esiintymiseen liittyviä seikkoja.

Avainsisältöjä

• vuorovaikutustaidot
• itseluottamuksen vahvistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen
• suullinen ja kehollinen viestintä
• jännittämisestä pois oppiminen
• äänenkäyttö
• läsnäolo
• esiintymistilanteisiin valmistautuminen
• esiintymistilanteiden harjoittelu
• hyvän puheen elementit.

Takaisin