Kansainvälinen edunvalvonta - Kotimainen on kansainvälistä ja päinvastoin

Tavoitteet
- hahmottaa kansainvälisen edunvalvonnan kokonaisuus ja yhteys kansalliseen edunvalvontaan
- tunnistaa ilmiöt ja niiden yhteys ajankohtaisiin asioihin
- osaa kertoa ja perustella ay-liikkeen näkökulmat ja tavoitteet asioissa (arvopohja)
- omien tavoitteiden selkiytymistä ja selkiyttämistä
- ymmärryksen lisääminen siitä, miksi jokin kotimaan asia on tärkeä myös kansainvälisellä tasolla ja päinvastoin, miten asioihin vaikutetaan.

Sisältöjä:

EU ja päätöksenteko
- Miksi, miten ja mihin vaikutamme tällä tasolla?
- Eurooppalainen ay-liike: keskeiset toimijat ja yhteistyömuodot
- Suomalaisen ay-liikkeen eurooppalainen edunvalvonta

- CASE: Lähetettyjen työntekijöiden oikeudet: Ongelmatapaukset Suomessa, EU-säännösten uudistaminen, oikeustapaukset EU-tuomioistuimessa

Globaaliulottuvuus kv-edunvalvonnassa
- Työelämän kansainväliset normit ja ILO
- Kansainvälinen ay-liike ja solidaarisuus: järjestösuhteista kehitysyhteistyöhön ja tuotantoketjuihin vaikuttamiseen
- Suomalaisen ay-liikkeen kehitysyhteistyö: solidaarisuushankkeet ja SASK

- CASE: Pakkolakikeskustelu - selkänojaa solidaarisuudesta ja kansainvälisistä sopimuksista

Takaisin