Näin käyn onnistuneita kehitys- ja tavoitekeskustaluja

Kohderyhmä

Lähiesimiehet, aluepäälliköt, tiimivastaavat

Tavoitteet

- vahvistuu käsitys kehitys- ja tavoitekeskustelujen merkityksestä työn johtamisessa
- päähuomio kehittymisessä vakuuttavaksi esimieheksi kehityskeskusteluissa, henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Kehitys- ja tavoitekeskustelujen merkitys ja sisältö
- käydäänkö meillä kehitys-, valmennus- vai tavoitekeskusteluja
- mikä on ryhmäkehityskeskustelu?

Uskallanko nostaa vaikeankin asian esille?
- avoimet kysymykset ja kuulluksi tuleminen
- sopivan lähellä ja riittävän kaukana
- miten pysyn aikuisena vaikka suutun.

Erilaisuuden hyväksyminen

  • 03.05.2018-03.05.2018  - Näin käyn onnistuneita kehitys- ja tavoitekeskustaluja, SAK:n Kehittämiskeskus, Helsinki
Takaisin