Taitava palautteenanto ja puheeksi ottaminen

Kohderyhmä

Lähiesimiehet, tiimivastaavat

Tavoitteet

- saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja palautteenanto- ja puheeksiottotilanteisiin
- vuorovaikutustaitojen parantaminen ja rohkeuden lisääntyminen haasteellisissa puheeksiottotilanteissa
- oppia tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunnetiloja haastavissa tilanteissa
- löytää henkilökohtaiset vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet palautteenanto-, puheeksiotto- ja puuttumistilanteissa.

Sisältö

Mitä otan huomioon haasteellisissa tilanteissa?
- rajojen asettamisen taito ja toisen rajojen kunnioittaminen

Onnistunko vuorovaikutuksessa?
- onnistunko aikuinen – aikuinen vuorovaikutuksessa
- jaksanko kuunnella – tulkitsenko liikaa
- rajojen asettamisen taito ja toisen rajojen
kunnioittaminen
- näin annan rakentavaa palautetta

Tunnetietoisuus
- riittämättömyyden ja suuttumuksen tunteet
- turha häkeltyä ja provosoitua

Viestinnän selkeys, ytimekkyys ja ystävällisyys

  • 20.09.2018-20.09.2018  - Taitava palautteenanto ja puheeksi ottaminen, SAK:n Kehittämiskeskus, Helsinki
Takaisin