Vakuuta verkossa - verkkokirjoittamisen valmennus

Nykypäivän viestinnässä asiantuntijasta on tullut eräänlainen media. Omaa asiantuntemustaan tulee välittää blogitekstien ja sosiaalisen median kanavien kautta. Miten viestiä verkossa ymmärrettävällä ja vaikuttavalla tavalla?

Koulutuksessa annetaan työkaluja toimivaan some- ja verkkoviestintään.

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistuja
- rohkaistuu kirjoittamaan verkkoon ja some-kanaviin
- harjoittelee tekemään teksteistään helposti luettavia
- tiedostaa, millainen tyyli toimii eri kanavissa
- pohtii some- ja muun verkkoviestinnän vaikutusta mielikuviin asiantuntemuksestaan ja edustamastaan organisaatiosta.

Keskeiset sisällöt
- vaikuta verkossa
- tekstin vuorovaikutuksellisuus ja lukijan huomioiminen
- verkkotekstin elementit ja rakenne
- tekstin ymmärrettävyys ja selkeys
- tyyli ja kieliasu verkossa: muodollista vai epämuodollista?
- miten kirjoittaa kiinnostavasti?

Vaikuta some-kanavissa
- rivien välistä tulkitseminen – hyödyt ja vaarat
- jokainen kirjain ja merkki luo merkitystä
- viestintäsi vaikutus mielikuvaan sinusta ja organisaatiostasi.

Ryhmän koko 7 – 10 henkilöä

Takaisin