Osaamisen kehittäminen: luottamusmiesten täydennyskurssi

Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen luottamusmiehille, jotka ovat saaneet tehtävänsä hoitamiseen peruskoulutuksen.

Kurssin tavoitteena on edistää suunnitelmallista henkilöstön ammattipätevyyden kehittymistä ja koulutusta yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Avainsisältöjä

• Osaamisen kehittämistä koskeva lainsäädäntö
• Ammattipätevyyden merkitys työntekijöiden ja työnantajan kannalta
• Aikuiskoulutuksen mahdollisuudet
• Opiskelu ja oppiminen työn ohessa
• Yhteistoiminta työpaikalla
• Työelämän ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö
• Luottamusmiehen rooli osaamisen kehittäjänä

Takaisin