RAKENNUSALAN TUTKINNOT

YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on työelämä- ja asiakaslähtöisyys. Tutkinnon suorittajan kanssa laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa määritellään, miten tutkinto muodostuu yksilöllisesti kunkin tutkinnon suorittajan kohdalla.

Kiljavan opisto järjestää yksilöllisiä rakennusalan tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia:

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatuimpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Näyttötutkintojen tuottama jatko-opintokelpoisuus. Ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisen perus-, ammatti- ja tai erikoisammattitutkinnon.

Työelämä on muuttumassa suuntaan, jossa ammatillisella tutkinnolla ja siitä saadulla ammattitaidon virallisella dokumentilla, todistuksella, on yhä enemmän merkitystä työelämässä ja mahdollisissa jatko-opinnoissa. Näyttötutkinnossa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko hankittu osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnon suorittamisen myötä osaaminen nykyisissä tehtävissä kehittyy ja oman työn arvostus kasvaa, kohottaen ammatillista itsetuntoa ja työmarkkinakelpoisuutta.

Ammattitutkintostipendiä (395€ / 456€) on mahdollista hakea tietyin edellytyksin näyttötutkinnon suorittamisen jälkeen Koulutusrahastolta.