Maarakennusalan ammattitutkinto

Toteutetaan nonstop-koulutuksena

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaminen on suunnattu maarakennusalan työkokemusta omaaville. Näytöt suoritetaan työn ohessa, omalla työpaikalla, maarakennusalan ammattitutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia maarakennusalaan liittyvissä työtehtävissä.

Tutkinnon suorittanut hallitsee työyhteisössä toimimisen periaatteet ja pelisäännöt sekä työnsä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet, maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet. Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin, osaa suunnitella työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt sekä osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen.

Tutkinnon jälkeen voit hakea Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (414 €).

Lisätietoa: Antero Ahonen 050 499 4702 antero.ahonen@kio.fi

Linkki: Maarakennusalan ammattitutkinnon perusteet

 

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Toteutetaan nonstop-koulutuksena

Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen on suunnattu vahvaa maarakennusalan työkokemusta omaaville. Näytöt suoritetaan työn ohessa, omalla työpaikalla, maarakennusalan erikoisammattitutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti.

Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet sekä maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet. Hän osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin ja suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt. Hän osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen ja toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa.

Hän osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla ja hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot. Hän osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia. Hän osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita.

Tutkinnon jälkeen voit hakea Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (414 €).

Lisätietoa: Antero Ahonen 050 499 4702 antero.ahonen@kio.fi

Linkki: Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon perusteet

 

Hakeminen

Hakulomake: https://kiljava.inschool.fi/browsecourses

Hakijoihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.