PALOKATKOASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTIKOULUTUS

Seuraavat koulutukset:

23.-24.10.2017   TÄYNNÄ
23.-24.04.2018

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä alalla toimivien asentajien tietoisuutta rakenteellisen paloturvallisuuden tärkeydestä osana kiinteistöjen kunnossapitoa, suojauduttaessa henkilö- että materiaalivahingoilta.

Koulutuksessa keskitytään erityyppisien materiaalien soveltuvuuteen eri rakenteisiin ja rakenteiden läpi kulkevien teknisten laitteiden oikeaoppiseen tiivistämiseen nykymääräyksien mukaisesti. Asentajien tulee itsenäisesti osata tulkita työmaaolosuhteissa palokatkosuunnitelmia ja reagoida suunnitelmissa mahdollisesti oleviin ristiriitaisuuksiin. Lisäksi hyvän palokatkojen asennustavan mukainen tehdyn työn dokumentointi on osa asentajien ammattitaitoa.

Koulutus muodostuu kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa on kaksipäiväinen teoriakoulutus, joka sisältää kirjallisen tentin. Toisessa vaiheessa järjestetään työnäyttö työmaaolosuhteissa koulutukseen osallistujan työpaikalla aidossa asennuskohteessa.
Kun molemmat koulutuksen vaiheet on suoritettu hyväksytysti, voi hakea henkilösertifiointia VTT Expert Services Oy:ltä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille alalla toimiville asentajille sillä edellytyksellä, että hakeutujalla on rakennus- tai kiinteistöalan työkokemusta vähintään 2 vuotta tai vastaavasti todistettavasti palokatkoalalla työskentelyä vähintään 6 kuukautta. Tämän lisäksi hakeutujalla tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti.

Koulutukseen osallistuvalla tulee olla suomalainen henkilötunniste sekä suomen kielen taito, sillä koulutus järjestetään suomen kielellä.

Koulutuksen hinta Suomen Palokatkoyhdistys ry:n jäsenyrityksen työntekijöiltä 500 € ja ei jäsenyritysten työntekijöiltä 750 € (alv 0 % tämä on arvonlisäverolain 39§ – 40§ mukainen veroton koulutuspalvelu). Hinta sisältää kahden päivän koulutuksen, ohjelman mukaiset ruokailut ja kahvit, majoituksen kahden hengen huoneissa sekä yhden työnäytön arvioinnin Uudenmaan alueella.

Haetuista henkilösertifikaateista VTT Expert Services Oy perii vuosimaksua 125 € + voimassaoleva arvonlisävero

Lisätietoja koulutuksesta
p. 050 499 4702 tai antero.ahonen@kio.fi

Ilmoittautumiset viimeistään 2 viikkoa ennen koulutusta alla olevalla lomakkeella.