Rakennustuotealan ammattitutkinto

Rakennustuotealan ammattitutkinnot järjestetään tuotantolaitoskohtaisesti.

Rakennustuotealan ammattitutkinto on tarkoitettu rakennustuotealalla työskenteleville työkokemusta omaaville työntekijöille osaamista kehittäväksi henkilöstökoulutukseksi.

Keskeiset rakennustuotealan osaamisalat, joista tutkinnon voi suorittaa ovat betonituotteiden valmistus, keraamisten tuotteiden valmistus, kivipohjaisten rakennuseristeiden valmistus, kivipohjaisten rakennuslevyjen valmistus, perusmateriaalin valmistus sekä puristettujen rakennuskivien valmistus.

Tutkinnon suorittanut – osaa osaamisalansa mukaisen materiaalien käytön – osaa toimia tuotannon ohjauksen ja käynnissäpidon vaatimusten mukaisesti – tuntee laatuvaatimukset ja tietää tuotteiden yleisimmät hyväksymis- ja hylkäämisperusteet – tietää turvallisuus- ja ympäristöriskit – hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien tiedot ja taidot

Näytöt suoritetaan työn ohessa, omalla työpaikalla, rakennustuotealan ammattitutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti.

Rakennustuotealan ammattitutkinnon perusteet vaativat aina yrityskohtaisen kohdentamisen, jotta ala voi hyödyntää tutkinnon perusteita kehittäessään henkilöstönsä ammattitaitoa

Rakennustuotealan ammattitutkintoon johtava koulutus hinnoitellaan yrityskohtaisella sopimuksella.

Lisätietoa: Antero Ahonen 050 499 4702 antero.ahonen@kio.fi

Linkit:
Rakennustuotealan ammattitutkinnon perusteet