Talonrakennusalan ammattitutkinto

toteutetaan nonstop-koulutuksena

Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittaminen on suunnattu rakennusalan työkokemusta omaaville. Näytöt suoritetaan oman työn ohessa, omalla työpaikalla, talonrakennusalan ammattitutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on talonrakennusalan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Hän osaa toimia rakennustyömaalla laadukkaasti huomioiden asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaympäristöissä. Hän kykenee opastamaan muita ja valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. Hän suoriutuu työtehtävistä ammattityöntekijän joutuisuudella ja toimii taloudellisesti. Hän hallitsee ammattialansa taidot ja tiedot ja osaa soveltaa niitä ratkaistessaan työtehtäviin liittyviä ongelmia. Hän suunnittelee työnsä sekä mahdollisesti myös muiden töitä huomioiden muut toimijat.

Tutkinnon suorittaminen suoraan näyttöön osallistumalla on maksuton.

Tutkinnon jälkeen voit hakea Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (414 €)

Linkki: Talonrakennusalan ammattitutkinnon perusteet

Tiedustelut:
Tapio Ala-Kokko 050 499 4703 tai tapio.ala-kokko@kio.fi

Ilmoittautumiset:

https://kiljava.inschool.fi/browsecourses

Olemme yhteydessä hakijoihin henkilökohtaisesti.

Voit seurata meitä myös facebookissa – Rakennusalan ammatilliset tutkinnot

 

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

toteutetaan nonstop-koulutuksena

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen on suunnattu vahvaa rakennusalan työkokemusta omaaville. Näytöt suoritetaan työn ohessa, omalla työpaikalla, talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti.

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen (esim. mittamiehet, kirvesmiehet, muurarit, laatoittajat, sementtimiehet, elementtiasentajat, torninosturinkuljettajat, telineasentajat ja monipuoliset rakennustyöntekijät). Erikoisammattitutkinnon suorittanut tekee muuttuvissa toimintaympäristöissä uudisrakentamisen- tai korjausrakentamisen rakennustyömaalla töitä, jotka vaativat erityistä ammatti-, suunnittelu- ja soveltamistaitoa ja joiden tekemiseen liittyy suuri vastuu. Tutkinnon suorittaja on suuntautunut työryhmän- ja ammatinohjaukseen tai hänen työtehtävät ovat spesialisoituneet oman ammatin syvälliseen hallintaan tai työtehtävät edellyttävät vahvaa laaja-alaista ja monitaitoista talonrakentamisen osaamista.

Tutkinnon suorittaminen suoraan näyttöön osallistumalla on maksuton.

Tutkinnon jälkeen voit hakea Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €)

Linkki: Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon perusteet

Tiedustelut:
Tapio Ala-Kokko 050 499 4703 tai tapio.ala-kokko@kio.fi

Ilmoittautumiset:

https://kiljava.inschool.fi/browsecourses

Olemme yhteydessä hakijoihin henkilökohtaisesti.

 

Voit seurata meitä myös facebookissa – Rakennusalan ammatilliset tutkinnot