TYÖSUOJELUKOULUTUS

Kiljavan opisto järjestää työsuojelukoulutusta työpaikkojen tarpeisiin. Koulutuksen tavoitteena on kehittää työturvallisuutta ja -terveyttä sekä työhyvinvointia ja tuottavuutta. Peruskoulutuksen lisäksi opisto järjestää työsuojelun jatko- ja täydennyskoulutusta.

Koulutus on tarkoitettu työsuojelutehtävissä toimiville henkilöstön edustajille ja muille työsuojelun yhteistoiminnassa mukana oleville.

Työsuojelukoulutus (TS)