Ay-toimihenkilötutkinto käynnistyy kesäkuussa 2018

AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO 2018 (22,5 pistettä /15 ov)
– ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ay-toimihenkilöille

Kenelle?

Tutkinto-opiskelu on suunnattu kaikille uusille ja uudehkoille SAK:n ja STTK:n ja niiden alaisten jäsenliittojen työntekijöille.

Tavoitteet

Tutkinnon tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman ammatillisen asiantuntijuuden kehittymistä ja sitä kautta koko ay-liikkeen toiminnan kehittämistä.

Ay-työntekijän ammatillinen asiantuntijuus syntyy yhteiskunnallisesta, yhteisöllisestä ja kehittämisosaamisesta.

Tutkinto-opiskelu synnyttää myös foorumin liittorajat ylittävälle vuorovaikutukselle ja ajatusten vaihdolle.

Rakenne

Tutkinto on laajuudeltaan 22,5 opintopistettä ja opinnot kootaan sekä yhteisistä että valinnaisista opinnoista ja lopputyöstä. Tutkinnon suoritusaika on kolme vuotta.

Koulutus käynnistyy orientaatio-opinnoilla 14.-15.6.2018.

Ilmoittautumiset 14.5.2018 mennessä.