Tulossa olevia kursseja

TYÖOIKEUDEN KOULUTUSSARJA

Lähtökohtana on työoikeuden yleinen teoreettinen tuntemus, jonka perusteella opiskelija voi tunnistaa oikeusturvan tarpeet työelämässä, pelkistää tosiasioista oikeudellisesti merkittävät seikat, perustella ratkaisuja oikeudellisin normein ja tunnistaa työelämän oikeusturvan kehittämistarpeita.


 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työyhteisössä 7.11.2017

Sisältö:

 • Mitä on tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu?
 • Milloin työntekijöitä voidaan laittaa eri asemaan toistensa kanssa?
 • Miten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu on otettava huomioon työhön otettaessa, työsuhteen aikana ja työsuhdetta päätettäessä?
 • Entä eri työntekomuodoissa (pätkätyöt, vuokratyö)?
 • Miten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja tasapuolista kohtelua voidaan konkreettisesti edistää ja valvoa työpaikalla?
 • Millaista oikeuskäytäntöä asiasta on?
 • Kouluttajana Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK ry

Kurssimaksu on 360 euroa/hlö sis. opetuksen, materiaalit, kahvit ja lounaan

Ilmoittautumiset 18.10.2017 mennessä riitta.karjalainen@kio.fi


TYÖOIKEUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 28.11.2017

Kouluttajat SAK:sta:

 • Anu-Tuija Lehto, lakimies
 • Timo Koskinen, päälakimies
 • Ismo Kokko, työehtoasiantuntija

Sisältö:

 • Työ- ja vuosilomalainsäädännön uudistaminen (Anu-Tuija Lehto)
 • Nollatyösopimus ja sitä koskevat lakimuutokset (Timo Koskinen)
 • Tietosuojalainsäädännön uudistukset (Timo Koskinen)
 • SAK:n TES-tavoitteet (Ismo Kokko)

Kurssimaksu on 360 euroa/hlö sis. opetuksen, materiaalit, kahvit ja lounaan

Ilmoittautumiset koulutukseen 26.10.2017 mennessä riitta.karjalainen@kio.fi


 

AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO 2018 – ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ay-työntekijöille.

Opiskelun tavoitteena on osanottajan ammatillinen kehittyminen. Tutkinto-opiskelu antaa osallistujalle mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammattitaitoaan ja kehittää omaa työtään.

Tutkinto-opiskelu synnyttää myös foorumin liittorajat ylittävälle vuorovaikutukselle ja ajatusten vaihdolle.

Tutkinto on laajuudeltaan 22,5 opintopistettä ja opiskelun kesto on 3 vuotta. Opiskeluun liittyy myös verkko-opiskeluosuuksia.

Tutkinto-opiskelu käynnistyy 14.-15.6.2018 orientaatio-osuudella.

Ilmoittautumiset 14.5.2018 mennessä riitta.karjalainen@kio.fi