Tulossa olevia kursseja


 

MENTOROINTI – ammatillisen kehittymisen tukena 23.2. + 8.6. + 30.11.2018

Mentorointi ammatillisen kehittymisen tukena, on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen ohjelma ammatillisen kehittymisen avuksi.

”Mentoroinnin paras koulutuksellinen puoli on se, että tavoitteet tulevat itsestä, ne saa itse asettaa! Näin mentorointimatkan aikana ei tule yhtään turhaa tapaamista ja aiheet, joita käsittelimme, olivat ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisia.” (osallistuja vuonna 2015)

Mentorointi on aina tavoitteellinen, kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, jossa keskeistä on henkilökohtaisuus, avoimuus, luottamus, sitoutuneisuus ja vapaaehtoisuus.

Ilmoittautumiset 24.1.2018 mennessä mentoroinnin ilmoittautumislomakkeella: https://kio.fi/kehittamiskeskus/ilmoittaudu-mentorointikoulutukseen/

Mentorointikoulutus 2018


TYÖSSÄ AY-LIIKKEESSÄ – perehdyttämiskoulutus asioihin ja toimijoihin

Perehdyttämiskoulutus on neljän päivän kokonaisuus, joka sisältää osiot Kansainvälinen edunvalvonta (1 koulutuspäivä) ja Sosiaalipolitiikka – tavoitteita ja toimintaa (3 koulutuspäivää).

Osallistua voi koko sarjaa tai vain osaan koulutuspäivistä.

Perehdyttäminen ei ole vain organisaation rakenteiden ja työntekijöiden tuntemista, eikä se ole vain oman työntehtävän hallintaa. Perehdyttäminen on sitä, että yhdessä keskustellaan työn sisältöjen tärkeistä painotuksista ja  valinnoista perusteluineen. Perehdyttäminen turvaa sen, että osataan myös kertoa niistä jäsenille.

Perehdyttämiskokonaisuus muodostuu neljästä päivästä:

  1. Kansainvälinen edunvalvonta 13.2.2018
  2. Työttömyysturva ja eläketurva 22.3.2018
  3. Terveys ja hyvinvointi 19.4.2018
  4. Hyvinvointivaltio  17.5.2018

Perehdyttämiskoulutus ei ole suunnattu vain uusille työntekijöille, vaan niin liittojen kuin kassojenkin työntekijöille syventävänä koulutuksena asiasisältöihin!

Ilmoittautumiset koulutuspäiviin tilavarausten vuoksi viimeistään kolme viikkoa ennen ko. jaksoa.

Perehdyttämiskoulutus 2018

_______________________________________________________________________________________________________________

TYÖOIKEUDEN KOULUTUSSARJA 2018 (6 x 1 päivä; voit valita koko sarjan tai yksittäisiä koulutuspäiviä)

Kurssin lähtökohtana on työoikeuden yleinen teoreettinen tuntemus, jonka perusteella opiskelija voi tunnistaa oikeusturvan tarpeet työelämässä, pelkistää tosiasioista oikeudellisesti merkittävät seikat, perustella ratkaisuja oikeudellisin normein ja tunnistaa työelämän oikeusturvan kehittämistarpeita.

Kohderyhmä

Liittojen sopimusosastojen ja aluetoimistojen henkilöstö, ay-toimihenkilötutkintoa suorittavat sekä kaikki, jotka haluavat perehtyä työoikeuteen tai päivittää työoikeuden osaamistaan. Koulutus sopii myös esimiehille.

Jaksot:

  1. jakso Työoikeuden perusteet 20.3.2018
  2. jakso Työsuhdeturva 24.4.2018
  3. jakso Työaikalaki 22.5.2018
  4. jakso Vuosilomalaki 11.9.2018
  5. jakso Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työyhteisössä 2.10.2018
  6. jakso Paikallinen sopiminen 6.11.2018

ILMOITTAUTUMISET koko sarjaan / yksittäiselle kurssijaksolle tilavarausten vuoksi viimeistään kolme viikkoa ennen kurssia.

Työoikeuden koulutussarja 2018

_______________________________________________________________________________________________________________

TOIMITSIJOIDEN TYÖSUOJELUKOULUTUS 13.-15.3.  + 23.-24.5.2017

Työpaikkatason työsuojelun perusasioiden ymmärtämisessä on kyse laajasta edunvalvonnasta. Koulutus suunnataan edunvalvonta- ja järjestötehtävissä työskenteleville toimitsijoille ja aloitteleville työympäristötoimitsijoille.

Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva työsuojelutoiminnasta ja vahvistaa käsitystä laajassa edunvalvonnassa. Koulutus lisää valmiuksia käsitellä jäsenten työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, antaa oikeansuuntaisia neuvoja ja ohjeita sekä ohjata jäsenen oikean tahon puoleen asiansa kanssa.

Ilmoittautumiset koulutukseen 16.2.2018 mennessä.

Tsijoiden työsuojelukoulutus 2018

_______________________________________________________________________________________________________________

AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO 2018 – ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ay-työntekijöille.

Opiskelun tavoitteena on osanottajan ammatillinen kehittyminen. Tutkinto-opiskelu antaa osallistujalle mahdollisuuden laajentaa ja syventää ammattitaitoaan ja kehittää omaa työtään.

Tutkinto-opiskelu synnyttää myös foorumin liittorajat ylittävälle vuorovaikutukselle ja ajatusten vaihdolle.

Tutkinto on laajuudeltaan 22,5 opintopistettä ja opiskelun kesto on 3 vuotta. Opiskeluun liittyy myös verkko-opiskeluosuuksia.

Tutkinto-opiskelu käynnistyy 14.-15.6.2018 orientaatio-osuudella.

Ilmoittautumiset 14.5.2018 mennessä riitta.karjalainen@kio.fi