Kiljavan opisto mukana Työelämän osaamisverkosto Askel Oy:ssä

Työelämäopistojen yhteinen henkilöstökoulutusyritys lanseerattiin

Kuusi työelämäopistoa perusti yhteisen henkilöstökoulutusta tarjoavan Työelämän osaamisverkosto Askel Oy:n. Yrityksen lanseeraustilaisuus järjestettiin 16. joulukuuta Hilton Strandissa.

Yritys myy henkilöstön osaamisen kehittämisen palveluita, välineitä ja ratkaisuja sekä henkilöstökoulutuspalveluita. Koulutuspalveluita on tarjolla avoimena koulutustarjontana sekä asiakkaiden tilauksesta saatavana räätälöitynä palveluna.

Askel tarjoa osaamista, asiantuntijuutta ja kumppanuutta. Ensisijainen asiakaskunta on ammattiyhdistysliikkeen, ammattiliitojen ja työttömyyskassojen henkilöstö. Palveluita myydään myös yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Yritys toimii osakkaiden oppilaitosverkostoa hyödyntävällä tuottajamallilla. Se toimii koordinaattorina, joka tuotteistaa palvelumuotoilun periaatteella tuotteet, huolehtii jatkuvasta kehittämistyöstä asiakkaiden kanssa ja tilaa palvelun toteuttamisen osakkaiden muodostamalta verkostolta ja tarvittaessa muilta koulutuksen asiantuntijoilta.

Keskeisenä periaatteena on ammattiliittojen osaamisen kehittämisen kumppanuus, jatkuva asiakaslähtöinen kehittäminen ja tarpeeseen vastaava koulutustarjonta.

Osaaminen, kokemus ja vahvuudet

Yrityksessä toimivat osakkaat tuntevat toimintaympäristön, jakavat asiakkaiden kanssa saman arvopohjan ja puhuvat samaa kieltä. Yritys on askeleen aikaa edellä: seuraa yhteiskunnan muutoksia ja tarjoaa liittojen henkilöstölle valmiuksia kohdata ja ottaa haltuun tulevia muutoksia.

Askel Oy tarjoaa henkilöstökoulutusta, jota ei muualta saa. Yritys kehittää ja tarjoaa ammattiliittojen rakenteeseen ja tarpeisiin vastaavia osaamisen johtamisen ja kehittämisen työkaluja, jotta jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää itse. Yritys tunnistaa ay-liikkeen henkilöstön osaamisen tilaa ja kehittymistä kokonaisuudessaan ja sillä on mahdollisuus seurata ja kehittää palvelua eri liittojen kokemuksia ja tarpeita yhdistellen.

Askel Oy:n vahvuus on pedagoginen osaaminen ja koulutuskokemus. Se tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia ja järjestää eri tyyppisiä asiakastilaisuuksia.

Askel Oy tarjoaa asiakkaille yhden luukun -periaatteella toimivan osaamisen kehittämisen kumppanuuden, jolloin asiakkaan ei tarvitse etsiä tarjontaa monelta eri toimijalta.

Työelämän osaamisverkosto Askel Oy:n osakkaat ovat JHL-opisto, Kiljavan opisto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL, Teollisuusliitto, Työväen Akatemia ja Työväen Sivistysliitto TSL.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo 050 464 5446 mervi.ylitalo@tyoaskel.fi, www.tyoaskel.fi

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa Työelämän osaamisverkosto Askel Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anne Karjalainen, koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo ja toimitusjohtaja Ari-Pekka Lundén.