Kiljavan väyläopinnot työyhteisön kehittäjän (yhteisöpedagogi) monimuotokoulutukseen, 60 op

Kiljavan väyläopinnot työyhteisön kehittäjän (yhteisöpedagogi) monimuotokoulutukseen
60 op, 1,5 vuotta

Kiljavan opisto kokoaa 10 hengen ryhmän suorittamaan avoimia amk-opintoja tavoitteenaan pyrkiä tutkinto-opiskelijaksi Humanistiseen korkeakoulun (Humak) työyhteisön kehittäjän opintoihin.

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, EWC-edustajat sekä ammattiliittojen henkilöstö.

Kiljavan opisto järjestää Humakin opintojen lisäksi tukitoimia tälle ryhmälle opiskeluvalmiuksien parantamiseksi.

Kiljavan opiston ay-kursseja suorittaneille ja ay-liikkeen parissa toimiville voidaan hyväksilukea arviolta noin 20-30 opintopisteen opinnot siinä vaiheessa, kun he ovat päässeet tutkinto-opiskelijoiksi.

Ensimmäinen kokoontuminen Kiljavan opistolla on 

8.-9.8.2020 (la-su, lounaasta lounaaseen, tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille juhannusviikolla).

Maanantaina 10. elokuuta Humak järjestää opintojen aloitustilaisuuden uusille opiskelijoille Helsingissä.

Näillä ensimmäisillä kokoontumiskerroilla käydään läpi opiskeluun liittyvät käytännön järjestelyt. On siis tärkeää olla silloin paikalla.

Tuutor-tapaamisia (pe-la) on kaksi syyslukukaudella 2020, kaksi kevätlukukaudella 2021 ja kaksi syyskaudella 2021.

Ilmoittautuminen 12.6. mennessä

Lisätietoja liitteessä sekä:

Kiljavan Humak väylä 20-21

Tomi Juntunen

050 464 0894