Voionmaan koulutuskeskukseen Tampereelle haetaan psykologian vastuuopettajaa

PSYKOLOGIAN VASTUUOPETTAJA VOIONMAAN KOULUTUSKESKUKSEEN TAMPEREELLE

Voionmaan koulutuskeskus on osa Kiljavan opistoa, jonka ylläpitäjä on Palkansaajien koulutussäätiö. Voionmaan koulutuskeskus sijaitsee Tampereella yliopiston keskustakampuksella ja siellä opiskelee vapaan sivistystyön kansanopistolinjoilla vuosittain n. 150 ja ammattitutkintokoulutuksessa 20-40 nuorta aikuista.

Haemme psykologian koulutuslinjan vastaavaa opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen lukuvuodeksi 28.7.2021-31.7.2022.

Vastaava opettaja suunnittelee ja organisoi 38 viikkoa kestävien perus- ja jatkolinjojen opetuksen ja vastaa suurelta osin myös linjojen opetuksesta. Opetussisältöön kuuluu peruslinjalla  psykologian perusopinnot ja jatkolinjalla psykologian aineopinnot Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.

Pätevyysvaatimuksena kansanopiston opettajilta vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto (psykologia). Pedagoginen pätevyys ja kokemus opettajan työstä sekä alan työkokemus katsotaan eduiksi.

Edellytämme hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä sekä kykyä tulla toimeen nuorten kanssa. Lisäksi työssä vaaditaan riittävät tietotekniset valmiudet ja verkko-oppimisympäristöjen käyttökokemusta.

Työssä noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Liitä palkkatoivomus mukaan hakemukseen. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme itsenäisen, monipuolisen ja vastuullisen työn, hyvät työsuhde-edut, kattavan työterveyshuollon ja nykyaikaiset työtilat Tampereen keskustassa.

Katso lisätiedot Kiljavan opiston kotisivuilta (www.voio.fi) ja lähetä hakemus sekä cv osoitteeseen ari-pekka.lunden@kio.fi, yhtenä tiedostona viimeistään 16.4.2021 mennessä. Valintahaastattelut pidetään mahdollisuuksien mukaan paikan päällä TietoPinni-rakennuksessa viikolla 18. Valinta pyritään tekemään 31.5.2021 mennessä. Mahdolliset puhelintiedustelut 8.4. rehtori Ari-Pekka Lundén 050 518 4180.