Kiljavan väyläopinnot työyhteisön kehittäjän (yhteisöpedagogi) monimuotokoulutukseen 60 op, 1,5 vuotta

Kiljavan opisto järjestää mahdollisuuden jalostaa ammattiyhdistysaktiivien työelämän osaaminen ammattikorkeakoulun opintopisteiksi. Väyläopintojen suorittaminen mahdollistaa hakemisen tutkinto-opiskelijaksi Humanistiseen ammattikorkeakouluun.

Erilaisissa luottamustehtävissä toimiville kertyy suuri määrä osaamista työyhteisöjen kehittämisestä, työlainsäädännöstä ja yritystaloudesta. Tämän osaamisen saaminen näkyväksi ja tunnustetuksi on mahdollista työyhteisön kehittäjän väyläopintojen kautta.

Väyläopinnot ovat Humanistisen ammattikorkeakoulun opintoja, joiden suorittamisen tueksi Kiljavan opisto järjestää 6 kpl lähiopetusviikonloppuja (pe-la), joiden aikana teemme yhteistyössä opintojaksojen tehtäviä, pidämme vuorovaikutteisia luentoja ja ratkaisemme ryhmäläisten opiskeluhaasteita yhteisöllisesti.

Väyläopintojen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, EWC-edustajat sekä ammattiliittojen henkilöstö.

Ay-kursseja suorittaneet ja ay-liikkeen parissa toimivat voivat hakea hyväksilukua opinnoista Humakilta ja saada niistä arviota n. 20-30 opintopistettä siinä vaiheessa, kun he ovat päässeet tutkinto-opiskelijoiksi.

Opiskelu työn ohessa on vaativaa ja tarvitset omatoimista otetta kurssien suorittamiseen. Opiskelu vaatii myös tietoteknisiä valmiuksia sekä laitteita.

Lisätietoa väyläopinnoista: https://kauppa.humak.fi/tuote-osasto/kurssit/tyoyhteison-kehittaja/page/1/

Seuraava ryhmä aloittaa 21.1.2022; lisätietoja ja vapaamuotoiset hakemukset 17.12.2021 mennessä: Tomi Juntunen, tomi.juntunen@kio.fi, 050 464 0894.

Lisää opinnoista liitteessä.

Kiljavan Humak väylä 22-23 esite