Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma

Koulutusohjelman tavoitteena on syventää opiskelijan kansainvälistä tietotaitoa. Kurssin jaksoilla paneudutaan ay-toiminnan kansain-väliseen strategiaan, kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja EU:n työmarkkinatoimintaan. Osanottajat perehtyvät Eurooppa-tason sopimustoimintaan, yhteisölainsäädäntöön ja eurooppalaiseen konserniyhteistyöhön. Edelleen opitaan käyttökelpoista eurooppalaista kulttuuri- ja tapatietoutta. Ohjelma on teollisuusliittojen yhteinen.

Koulutusohjelma koostuu kolmesta kurssijaksosta (2 x 3 ja 1 x 2 päivää), kirjallisesta raportista ja viiden päivän opintomatkasta. Osanottajilla edellytetään olevan perustiedot EU:n rakenteista ja oman toimialansa kehityksestä sekä Internetin käytön perustaidot.

  • 26.04.2019-27.04.2019  - Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma, Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Tampere
Takaisin