Työhyvinvoinnin arviointi ja hallinta työpaikalla

Kurssi on tarkoitettu erityisesti työsuojelun peruskoulutuksen saaneille työsuojeluvaltuutetuille,
jotka haluavat syventävää tietoa työhyvinvoinnin kehittämisestä osana työpaikan työsuojelutyötä.

Kurssilla perehdytään erilaisiin työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen toimivuuden havainnointi- ja
arviointimenetelmiin. Lisäksi tarkastellaan työhyvinvoinnin kehittämisratkaisuja ja -menetelmiä.

Koulutus toteutetaan luentojen ja ryhmätehtävien avulla.

  • 01.11.2021-03.11.2021  - Työhyvinvoinnin arviointi ja kehittäminen työpaikalla (Yhteistyökurssi Koulutusateljeen kanssa) Yleinen kurssi
Takaisin