Kuukauden kurssi

Kesto 10 + 10 päivää

Kurssin kohderyhmänä ovat peruskoulutetut luottamushenkilöt ja työsuojeluedustajat sekä ammattiosastojen puheenjohtajat. Kurssi kuuluu mm. luottamushenkilöiden seitsemän viikon peruskoulutuskokonaisuuteen.

Kuukauden kurssi syventää peruskoulutuksessa saatua ymmärrystä työelämästä ja ammattiyhdistysliikkeestä. Kurssi auttaa laajentamaan näkökulmia luottamushenkilöiden toimintaan ja rooleihin muuttuvassa työelämässä. Kurssin erilaisten työtapojen ja kirjallisten- ja esiintymisharjoitusten myötä kurssilaiset parantavat monipuolisesti viestintätaitojaan. Osallistuja saa siten paljon välineitä ja rohkaisua paikallisen toiminnan kehittämiseen.

Kuukauden kurssin jaksojen välissä osallistujat tekevät itse valittuja, ohjattuja välitehtäviä. Tehtävät liittyvät oman toimintaympäristön kehittämiseen.

Avainsisältöjä:

• nykytodellisuuden ymmärtäminen
• historiasta oppiminen
• hyvinvointi- ja oikeusvaltion murros
• globalisaatio ja sen vaikutukset
• työehtosopimusjärjestelmä
• paikallisen toiminnan kehittämisen välttämättömyys
• hyvän tulevaisuuden hahmottelu ja lähiajan tavoitteet
• ammattiyhdistysliike uudistusliikkeenä
• keskustelevan demokratian edistäminen
• työelämän inhimillistäminen
• innostamisen taidot ja sitoutuminen.

  • 05.09.2022-09.09.2022  - Kuukauden kurssi 1. viikko Yleinen kurssi
  • 12.09.2022-16.09.2022  - Kuukauden kurssi 2. viikko Yleinen kurssi
  • 24.10.2022-28.10.2022  - Kuukauden kurssi 3. viikko Yleinen kurssi
  • 31.10.2022-04.11.2022  - Kuukauden kurssi 4. viikko Yleinen kurssi
Takaisin