Yhteisten työpaikkojen turvallisuus: Työsuojelun täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja -asiamiehet sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.

Kurssin tavoitteena on parantaa ja kehittää yhteisten työpaikkojen turvallisuutta sekä selvittää eri toimijoiden ja työyhteisöjen vastuut ja velvoitteet yhteisellä työpaikalla. Tavoitteena on myös selvittää kaikkien työsuojelutoimijoiden asema ja tehtävät sekä lisätä työsuojelutoimijoiden välistä yhteistyötä. Kurssilla opitaan yhteisen työpaikan haasteiden kautta ja valmistaudutaan kehittämään yhteisen työpaikan turvallisuutta omalla työpaikalla.

Avainsisältöjä:

• yhteisen työpaikan käsite ja yhteinen turvallisuus
• työturvallisuusvastuut ja velvoitteet
• yhteisten työpaikkojen työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön asema sekä tehtävät
• tiedottaminen ja yhteistoiminta
• alihankinnan ja vuokratyön valvontavastuut sekä velvoitteet
• vaarojen arviointi ja riskien hallinta yhdessä
• yhteisten työpaikkojen työtapaturmien tutkinta ja perehdyttäminen
• tarkastustoiminta yhteisellä työpaikalla.

  • 21.11.2022-23.11.2022  - Yhteisten työpaikkojen turvallisuus: Työsuojelun täydennyskurssi Yleinen kurssi
Takaisin