Työsuojelun jatkokurssi

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan kurssin käyneille työsuojeluedustajille sekä luottamusmiehille.

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskurssilla saatua työsuojeluosaamista sekä ohjata näkökulmaa ennakoivaan ja työpaikkaa aktiivisessa yhteistyössä kehittävään toimintaan. Työsuojelutoiminta suunnitellaan näkyväksi, työhyvinvointia ja turvallisuutta tuottavaksi toiminnaksi, josta työpaikan kaikki toimijat hyötyvät.

Avainsisältöjä:

• työsuojelun tavoitteet työssä
• ihmiskäsityksen, hyvinvointiajattelun sekä työsuojelulainsäädännön merkitys työn ja työsuojeluyhteistoiminnan kehittämisessä
• työn henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen
• työkyky ja ikääntyminen
• työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
• työtapaturmat ja niistä oppiminen
• työnopastus ja sen kehittäminen
• riskien hallinta ja turvallisuusjohtamisen periaatteet
• toimialakohtaiset erityiskysymykset.

Kurssijaksojen välille rakennetaan kurssilaisille keskustelualusta moodleen ja jaksojen väliajalle tulee myös etätehtäviä, jotka ovat yhteydessä oman työpaikan kehittämistoimintaan.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja painotus voivat vaihdella.

 • 27.09.2021-01.10.2021  - Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Palvelualojen ammattiliitto ry, Tampere
 • 25.10.2021-29.10.2021  - Työsuojelun jatkokurssi 2.jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava
 • 01.11.2021-05.11.2021  - Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Palvelualojen ammattiliitto ry, Tampere
 • 04.04.2022-08.04.2022  - Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava
 • 25.04.2022-29.04.2022  - Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Oulu
 • 09.05.2022-13.05.2022  - Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava
 • 30.05.2022-03.06.2022  - Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Oulu
 • 29.08.2022-02.09.2022  - Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso Yleinen kurssi
 • 19.09.2022-23.09.2022  - Työsuojelun jatkokurssi 1. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava
 • 03.10.2022-07.10.2022  - Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso Yleinen kurssi
 • 24.10.2022-28.10.2022  - Työsuojelun jatkokurssi 2. jakso, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Kiljava
Takaisin