Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi

Kurssi on tarkoitettu työsuojelu- ja henkilöstöhallinnon edustajille, jotka tarvitsevat työn ja työympäristön kehittämisessä tai työn suunnittelussa tietoa ihmisen työ- ja toimintakyvystä, osaamisesta ja työssä jaksamisesta. Kurssilla perehdytään siihen, mitä on huomioitava ihmisen, tekniikan ja organisaation yhteensovittamisessa työelämässä.

Kurssin tavoitteena on selvittää ihmisen ominaisuuksia, kuten fyysistä toimintaa, ulottuvuutta, mutta myös havainnointia, muistamista ja päätöksentekoa sekä työhön liittyviä kehittämistarpeita.

Avainsisältöjä:

• ergonomian osa-alueet: fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia
• ergonomian yhteys työkykyä ylläpitävään toimintaan
• työn kuormittavuuden analysointi
• työn sekä työolojen kehittämiskohteiden tunnistaminen
• ergonomia suunnittelussa ja osallistavan suunnittelun periaatteet.

  • 23.05.2022-24.05.2022  - Ergonomia: työsuojelun täydennyskurssi (yhteistyössä Työtehoseuran kanssa) Yleinen kurssi
Takaisin