Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille.

Kurssin tavoitteena on työsuojelutoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tarkoituksena on tehostaa työsuojeluedustajien toimintaa ja osaamista työpaikan kehittäjinä. Lisäksi kurssi antaa välineitä muutoksen, hyvinvoinnin ja yhteistoiminnan hallintaan sekä työsuojelun kytkemiseen muuhunkin toimintaan kuten tuottavuuteen.

Avainsisältöjä

• Nykyinen työ – nykyinen työsuojelu
• Muuttuva työ, muuttuva työsuojelu ja muuttuva lainsäädäntö
• Työsuojelun ja työympäristön vaikutus tuottavuuteen
• Työsuojelun toimintaohjelma, työsuojelutoiminnan kehittäminen ja työpaikkakohtaiset kehittämisohjelmat
• Järjestelmällinen turvallisuuden hallinta

  • 26.10.2023-27.10.2023  - Tuottavuus ja hyvinvointi: työsuojelun täydennyskurssi, Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Tampere
Takaisin