Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työsuojeluedustajat, luottamusmiehet ja muut henkilöstön edustajat sekä työntekijät erityisesti niillä työpaikoilla, joissa työntekijät työtehtävissään joutuvat työväkivallan tai yksintyöskentelyn riskien kohteeksi.

Kurssin tavoitteena on yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen ja erilaisten toimintamallien jalkauttaminen työpaikoille. Tavoitteena on, että kurssilaiset oppivat kartoittamaan ennakoivasti turvallista toimintaa työskenneltäessä yksin ja löytävät keinoja ehkäistä työväkivaltaa. Kurssilla hyödynnetään olemassa olevia toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja.

Avainsisältöjä:

• yksintyöskentelyn ja väkivallanuhan tunnusmerkit
• työväkivallan luonne ja uhat
• yksintyöskentelyn erityispiirteet
• vastuut ja velvoitteet
• toimintaperiaatteet ehkäisyyn
• tuki ja henkinen jälkihoito
• koulutus ja ohjeet turvallisiin työtapoihin.

  • 15.11.2021-17.11.2021  - Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi Yleinen kurssi
  • 23.05.2022-25.05.2022  - Yksintyöskentelyn turvallisuus ja työväkivallan hallinta: työsuojelun täydennyskurssi Yleinen kurssi
Takaisin