Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja –asiamiehet sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.

Kurssin tavoitteena on opettaa riskien hallinnan merkitys suunnittelussa ja turvallisuustyössä. Kurssilla selvitetään työsuojelun toimintaohjelman merkitystä, yrityksen turvallisuusjohtamista ja työturvallisuuslain merkitystä suunnittelusta käytäntöön asti. Lisäksi tarkastellaan työpaikan vaaratekijöitä, niiden tunnistamista, merkityksen arviointia sekä keinoja riskien hallintaan saamiseksi.

Avainsisältöjä

• Turvallisuuden hallinta, peruskäsitteet ja riskien arvioinnin tarkoitus
• Vaaratekijät, niiden tunnistaminen ja merkitys
• Riskien arviointi eri menetelmillä
• Turvallisuusjohtaminen ja inhimilliset virheet
• Esimerkkejä tuloksista sekä toiminnan kompastuskivet

  • 06.06.2022-08.06.2022  - Riskien hallinta työssä: työsuojelun täydennyskurssi Yleinen kurssi
Takaisin