Työsuojelulainsäädännön kurssi

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille ja muille työsuojelulainsäädännöstä kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun normeista ja niiden valvonnasta työpaikalla.

Avainsisältöjä:

• työsopimuslain työturvallisuusvelvoite
• työturvallisuuslaki mm.
- työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- työturvallisuusvastuu ja sen toteutuminen; yksintyöskentely ja väkivallan uhka
• yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa
• työsuojelun valvontalaki
• työtapaturma- ja ammattitautilaki
• työterveyshuoltolaki
• lakeja täydentävät asetukset.

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö voi vaihdella.

  • 23.10.2023-25.10.2023  - Työsuojelulainsäädännön kurssi, Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Tampere
Takaisin