Työsuojelulainsäädännön kurssi

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käyneille työsuojeluedustajille ja muille työsuojelulainsäädännöstä kiinnostuneille.

Kurssin tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys työsuojelun normeista ja niiden valvonnasta työpaikalla.

Avainsisältöjä

• Työsopimuslain työturvallisuusvelvoite
• Työturvallisuuslaki mm.
- työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- työturvallisuusvastuu ja sen toteutuminen; yksintyöskentely ja väkivallan uhka
• Yhteistoimintalain velvoitteet työsuojelussa
• Työsuojelun valvontalaki
• Tapaturmavakuutuslaki
• Ammattitautilaki
• Työterveyshuoltolaki

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö voi vaihdella.

  • 09.09.2019-11.09.2019  - Työsuojelulainsäädännön kurssi Yleinen kurssi
Takaisin