Työoikeuden täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet.

Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.

Avainsisältöjä

• Työehtosopimusoikeus
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
• Työaikalaki ja vuosilomalaki
• Työturvallisuusvastuut
• Ulkopuolisen työvoiman käyttö
• Työelämän tietosuoja
• Työrikokset
• Työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja sen painotus voivat hieman vaihdella.

  • 04.10.2021-08.10.2021  - Työoikeuden täydennyskurssi, Palvelualojen ammattiliitto ry, Tampere
  • 24.01.2022-28.01.2022  - Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi
  • 06.06.2022-10.06.2022  - Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi
  • 24.10.2022-28.10.2022  - Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi
Takaisin