Työoikeuden täydennyskurssi

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet.

Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.

Avainsisältöjä

• Työehtosopimusoikeus
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
• Työaikalaki ja vuosilomalaki
• Työturvallisuusvastuut
• Ulkopuolisen työvoiman käyttö
• Työelämän tietosuoja
• Työrikokset
• Työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset

Liittokohtaisilla kursseilla sisältö ja sen painotus voivat hieman vaihdella.

  • 25.03.2019-29.03.2019  - Työoikeuden täydennyskurssi, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, Kiljava
  • 03.06.2019-07.06.2019  - Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi
  • 02.09.2019-06.09.2019  - Työoikeuden täydennyskurssi Yleinen kurssi
  • 04.11.2019-08.11.2019  - Työoikeuden täydennyskurssi, Palvelualojen ammattiliitto ry, Kiljava
Takaisin