Yksityisyyden suoja ja työelämä

Kurssi sopii luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat suorittaneet perusopinnot, ja yritysten henkilöstöasioista vastaaville.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia hoitaa yksityisyyden suojaan ja henkilötietoihin liittyvät asiat käytännössä yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Avainsisältöjä

• Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset ja sääntely
• Tarpeelliset henkilötiedot; työsuhteen kannalta
• Terveydentilatietojen käsittely
• Päihdetestaus ja muut henkilötestit
• Tekninen valvonta
• Tietoverkkojen käyttö ja valvonta, sosiaalinen media
• Työpaikan yhteistoiminta ja henkilöstön edustajan rooli tietosuoja-asioissa

  • 15.11.2021-16.11.2021  - Yksityisyyden suoja ja työelämä Yleinen kurssi
  • 23.05.2022-24.05.2022  - Yksityisyyden suoja ja työelämä Yleinen kurssi
Takaisin