Työsuojelutoiminnan kehittäminen työpaikalla: työsuojelun täydennyskurssi

Kesto 3 + 3 päivää

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käynneille työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja -toimikunnan jäsenille sekä työsuojelupäälliköille että muille työsuojelun yhteistoiminnassa mukana oleville. Kurssi soveltuu myös hyvin yrityksen linjajohdolle.

Kurssin keskeisin tavoite on kehittää ja uudistaa työsuojelutoimintaa työpaikalla. Tämä tarkoittaa työpaikan turvallisuuden hallintajärjestelmien tuntemista ja turvallisuustoiminnan liittämistä jokapäiväiseen tuotantotyöhön. Työturvallisuuden kehittäminen tapahtuu työsuojelun toimintaohjelman näkökulmasta sekä suunnitelmallisen 0-tapaturma-ajattelun myötä.

Avainsisältöjä
• Nykyaikainen työ - nykyaikainen työsuojelu
• Yritystoiminnan ja työsuojelutoiminnan yhteys
• Turvallisuusjohtaminen, -järjestelmät ja -toiminta
• Turvallisuustoiminnan organisointi
• Työsuojeluorganisaation merkitys ja tehtävät
• Riskien hallinnasta 0-tapaturmaan
• Tapaturmista oppiminen
• Työsuojelutoiminnan suunnittelu
Kurssijaksojen väliajalle tulee myös välitehtävä, joka on yhteydessä työpaikan kehittämistoimintaan.

  • 28.11.2022-29.11.2022  - Työsuojelutoiminnan kehittäminen työpaikalla: työsuojelun täydennyskurssi (verkkokurssi), Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Etänä
Takaisin