Työsuojelutoiminnan kehittäminen työpaikalla: työsuojelun täydennyskurssi

Kurssi on tarkoitettu työsuojelun perus- ja jatkokurssin käynneille työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja -toimikunnan jäsenille sekä työsuojelupäälliköille, että muille työsuojelun yhteistoiminnassa mukana oleville.

Kurssin keskeisin tavoite on kehittää ja uudistaa työsuojelutoimintaa työpaikalla. Tämä tarkoittaa työpaikan turvallisuus- ja terveellisyyskulttuurin kehittämistä ja työsuojelutoiminnan kytkemistä jokapäiväiseen työhön. Kehittäminen tapahtuu työsuojelun toimintaohjelman näkökulmasta sekä suunnitelmallisen 0-ajattelun myötä.

Kurssi järjestetään etäopetuksena.

Avainsisältöjä:

• turvallisuus- ja terveellisyyskulttuurit
• käytännön työsuojelutoiminnan merkitys
• turvallisuusjohtaminen ja työsuojelun toimintaohjelma
• työsuojelutoiminnan mittarit
• työsuojelutoiminnan kehittäminen 0-ajattelun kautta
• työsuojelutoiminnan suunnittelu.

Kurssiin liittyy ennakkotehtävä, joka on yhteydessä työpaikan kehittämistoimintaan.

Takaisin