Haastavat vuorovaikutustilanteet

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia työyhteisöjen hankalien vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen ratkaisukeskeisessä hengessä. Kohderyhmä on luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä muut työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneet ay-aktiivit.

Avainsisällöt:

- yhteisön roolien, ryhmien, ristiriitojen ja niiden ratkaisujen tutkiminen työhyvin-voinnin kehittämisen valossa
- itsetuntemus onnistuneen kohtaamisen taustavoimana
- dialogisuus ja jämäkkyys viestinnässä
- palautteen antaminen ja saaminen.

Teemoja käsitellään sekä luennoin että toiminnallisesti ryhmä- ja yksilöharjoituksin.

  • 03.10.2022-05.10.2022  - Haastavat vuorovaikutustilanteet, Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Tampere
Takaisin