Haastavat vuorovaikutustilanteet

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia työyhteisöjen hankalien vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen ratkaisukeskeisessä hengessä. Kohderyhmä on luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä muut työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneet ay-aktiivit.

Avainsisällöt:

- yhteisön roolien, ryhmien, ristiriitojen ja niiden ratkaisujen tutkiminen työhyvin-voinnin kehittämisen valossa
- itsetuntemus onnistuneen kohtaamisen taustavoimana
- dialogisuus ja jämäkkyys viestinnässä
- palautteen antaminen ja saaminen.

Teemoja käsitellään sekä luennoin että toiminnallisesti ryhmä- ja yksilöharjoituksin.

  • 01.04.2019-03.04.2019  - Haastavat vuorovaikutustilanteet , Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, Tampere
  • 01.04.2019-03.04.2019  - Haastavat vuorovaikutustilanteet , Paperiliitto ry, Tampere
Takaisin