Työpaikan yhteistyö - yhdessä tekeminen

Kohderyhmänä ovat peruskoulutuksen käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä muut yrityksen yhteistyöstä vastaavat henkilöt.

Kurssi perustuu konkreettiseen luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja työnantajan väliseen yhteistyötoimintaan työpaikalla ja sen tuomiin hyötyihin työyhteisössä.

Kurssin tavoitteena on tehostaa henkilöstönedustajien yhteistyötä työpaikkatoiminnassa. Toisena tavoitteena on kehittää henkilöstöedustajien ja työnantajan välistä yhteistyötä. Yhteistyö parantaa koko työyhteisön toimivuutta ja yhteistä näkemystä työpaikan kehittämisessä. Kurssilla tehdään työpaikkakohtaiset toimintasuunnitelmat toiminnan kehittämiseksi.

Avainsisältöjä:

· luottamushenkilöiden tehtävät työpaikkatoiminnassa
· toimivan työpaikan perusedellytykset
· vuorovaikutus ja konkreettinen yhteistyö
· hyvä yhteistyö työnantajan kanssa
· yhteisiin asioihin ja muutostilanteisiin valmistautuminen
· toiminnan kehityskohteet ja niiden tehostaminen
· hyvän työpaikkahengen luominen
• uusien toimintamallien jalkauttaminen työpaikalla.

  • 15.11.2023-17.11.2023  - Työpaikan yhteistyö - yhdessä tekeminen Yleinen kurssi
Takaisin