Esiintyminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Esiintymistaidon kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä median edustajien kanssa eri kanavien kautta mukaan lukien radio ja televisio.

Kurssilla tutustutaan median yleisiin pelisääntöihin ja toimintatapoihin sekä harjoitellaan käytännössä haastattelun tekemistä radio- ja tv-studiossa. Tavoitteena on onnistunut esiintyminen ja oman sanoman perillemeno.

Lisäksi käydään läpi tiedotusvälineiden työskentelytapoja ja haastateltavan oikeuksia median suuntaan. Mitä tarkoittaa lähdesuoja? Miten virheet oikaistaan? Saako sanomansa perua?

Harjoitellaan esiintymiseen valmistautumista ja käyttäytymistä erilaisissa haastattelutilanteissa.

Takaisin