Muutos haltuun - muutoksen ihanuus ja kurjuus

Kohderyhmä:

pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelun varavaltuutetut sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet

Tavoite:

Kurssilla perehdytään monipuolisesti muutoksen syihin, muutoksen hallinnan keinoihin, muutosvastarintaan ja muutosviestintään. Osanottaja saa hyviä työkaluja ja käytäntöjä onnistuneen muutoksen toteuttamisen eri vaiheisiin.

Tavoitteena on oppia hallitsemaan muutosta, oppia tunnistamaan tarpeita, jotka aiheuttavat muutosvastarintaa, saada käytännön esimerkkien kautta tietoa onnistuneen muutoksen läpiviemisestä sekä oppia johtamaan itseään ja muita tietoisen ja mahdollistavan roolin valintaan muutoksen onnistumiseksi. Lisäksi osanottaja saa myös hyviä työkaluja ja käytäntöjä onnistuneen muutoksen toteuttamisen eri vaiheisiin.

Avainsisältöjä:

• Muutoksen määrittely: Kolme tärkeää kysymystä; miksi, miten, mitä?
• Muutosjohtaminen: Tulevaisuus ei putoa tyhjästä - erilaiset näkemykset tulevaisuudesta
• Menestyvä työyhteisö
• Muutos perustuu toiminnalle ja oppimiselle!
• Yleisimmät muutoksen epäonnistumiseen johtavat syyt
• Muutoksen vaiheet
• Muutosvastarinta - Muutokseen reagoinnin tapoja ja muutos prosessina
• Muutostyökaluja - Olennaisen kirkastaminen
• Muutoksen kokonaisuuden hahmottaminen
• Kohinasäädin
• Muutokseen liittyvät käsitykset ja tuntemukset
• Mihin voimme vaikuttaa?
• Mihin emme voi vaikuttaa?
• Muutosviestintä
• Minä muutoksessa; mitä muutos tarkoittaa minulle?
• Miten toimin muutosprosessissa?
• Tunteet ja tulkinta muutosprosessissa

  • 18.10.2021-19.10.2021  - Muutos haltuun - muutoksen ihanuus ja kurjuus (yhteistyökurssi Aktiivi-Instituutin kanssa), Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Tampere
  • 01.11.2021-02.11.2021  - Muutos haltuun - muutoksen ihanuus ja kurjuus (yhteistyökurssi Aktiivi-Instituutin kanssa), Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Kuopio
  • 24.10.2022-25.10.2022  - Muutos haltuun - muutoksen ihanuus ja kurjuus (yhteistyössä Aktiivi-Instituutin kanssa), Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Helsinki
Takaisin