Eläkejärjestelmän muutoksia

Kohderyhmä:

henkilöstönedustajat (julkinen ja yksityinen)

Tavoite:

Kurssilla käsitellään eläkejärjestelmää, eri eläketyyppejä ja viimeisimpiä muutoksia eläkeasioissa.

Kurssilla saadaan kokonaiskuva muuttuneesta eläkejärjestelmästä sekä yksityiskohtaistakin tietoa eri eläketyypeistä. Kurssin suunnittelussa on konsultoitu eläkeyhtiötä ja se toteutetaan kokonaan eläkeyhtiöiden toimesta.

Avainsisältöjä:

• työeläkejärjestelmä ja eläkkeiden riittävyys
• julkisen ja yksityisen sektorin eläkkeet
• työeläkelakien käsittely
• eläkkeen määrään vaikuttavat seikat
• eläkkeen karttuminen työstä ja muilta ajoilta, mm. perhevapaat
• laskentaan liittyvä indeksointi
• työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika
• vanhuuseläkkeen varhennusvähennys ja lykkäyskorotus
• eläkkeen rinnalla karttuva eläke sekä elinaikakerroin
• sairauden perusteella saatavat eläkkeet
• ammatillinen kuntoutus
• työkyvyttömyyseläke
• työuraeläke
• iän perusteella saatavat eläkkeet
• osittainen varhennettu vanhuuseläke ja vanhuuseläke
• työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi.

  • 14.02.2022-15.02.2022  - Eläkejärjestelmän muutoksia (yhteistyössä Aktiivi-Instituutin kanssa), Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Helsinki
  • 19.09.2022-20.09.2022  - Eläkejärjestelmän muutoksia (yhteistyössä Aktiivi-Instituutin kanssa), Kiljavan opisto Yleinen kurssi, Helsinki
Takaisin