Työn tuunaaminen ja voimavarat työhyvinvoinnin ja innostuksen lähteenä

Kurssin tavoitteena on vahvistaa kurssilaisten näkemystä työhyvinvoinnista, eri tahojen roolista sen edistämisessä, työn myönteisistä voimavaroista sekä työn tuunaamisesta jaksamisen tukena ja hyvänä tapana lisätä sitä. Ratkaisukeskeinen tapa toimia ja omat myönteiset voimavarat ja työhyvinvointi vahvistuvat.

Tavoitteen on, että opiskelija tutustuu työhyvinvoinnin, työn imun ja työyhteisöjen toimivuuden arviointi- ja kehittämismenetelmiin, kehittää taitojaan tuunata omaa työtä ja tukea työn tuunaamista työpaikalla omasta roolista käsin, ja saa tukea omaan työhyvinvointiin.

Avainsisältöjä:

• työhyvinvointi, työn imu ja työn myönteiset voimavarat
• ratkaisukeskeinen toiminta työhyvinvoinnin lisääjänä
• oman työn tuunaaminen, tuunaamisen myönteiset vaikutukset
• uusien voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen.

Työskentelytavat

luennot, tuunaustehtävät sekä toiminnalliset ryhmä- ja yksilötehtävät

  • 08.11.2021-09.11.2021  - Työn tuunaaminen ja voimavarat työhyvinvoinnin ja innostuksen lähteenä (yhteistyökurssi Koulutusateljeen kanssa) Yleinen kurssi
Takaisin