Työhyvinvointi ja tuottavuus

Kevään 2020 Covid-19 pandemia iski tsunamin lailla. Harva meistä oli osannut varautua tilanteeseen – liekö oikeasti kukaan? Pystyimme kuitenkin sopeutumaan, mutta mitä meidän pitää vielä tehdä, jotta poikkeustilan tuomat haasteet selätettäisiin.

Tämä kurssi on tarkoitettu perus- ja jatkokurssin käyneille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka kaipaavat ymmärrystä ja lisätietoa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisestä suhteesta ja sen tuomasta synergiaedusta.

Kurssin tavoitteena on lisätä kurssilaisten ymmärrystä siitä, mistä tuottavuus rakentuu ja miten työhyvinvointi siihen vaikuttaa. Työpaikkojen onnistuneiden ratkaisujen läpikäynti lisää uskoa omaan toimintaan. Kurssilla käydään läpi erilaisia toimintamalleja työhyvinvoinnin arvioimiseen ja kehittämiseen.

Avainsisältöjä:

• työhyvinvointi ja tuottavuus käsitteinä
• työhyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen
• muuttuva työ – digitalisaatio
• henkilöstön edustajan mahdollisuudet vaikuttaa
• työntekijöiden sitoutuminen ja sitouttaminen – me henki
• työn mielekkyys ja osaaminen
• ajankohtainen osio

Takaisin