Luottamushenkilön jaksaminen

Kurssin tavoitteena on tukea luottamushenkilöitä ja edesauttaa heidän työkykynsä hallintaa ja omaa jaksamista. Kurssi antaa lisätietoa työkykyä edistävien ja tukevien tekijöiden suhteesta jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Kurssilla käsitellään luottamustehtävien kuormittavia ja voimaannuttavia tekijöitä sekä jaetaan vertaistukea ja kokemuksia jaksamisesta. Lisäksi saadaan valmiuksia kehittää luottamushenkilöiden ajan hallintaa ja tehostaa luottamustehtävien hoitamista.

Tavoitteet:

Opiskelija
• osaa nimetä ja kuvata työkykyyn vaikuttavat tekijät ja tunnistaa, mikä niiden merkitys on jaksamisessa
• osaa tunnistaa kuormitustekijät ja mikä on niiden suhde voimavaratekijöihin tasapainon merkityksen löytämiseksi
• osaa tulkita ja analysoida omia tuntemuksiaan eri kuormitustilanteissa
• osaa suunnitella omaa ajankäyttöä luottamustehtävässä
• osaa suunnitella itselleen toimintasuunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi.

Avainsisällöt:

• luottamushenkilön jaksaminen ja hyvinvointi
• kuormitustekijät ja voimavaratekijät
• terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät
• oman työhyvinvoinnin kuntokartoitus
- avaimia jaksamiseen ja hyvinvointiin
• uni, lepo ja palautuminen
• stressi ja uupuminen
• luottamustehtäviin varattu aika ja sen hallinta
• luottamushenkilön rooli ja mahdollisuudet.

Takaisin