Epäasiallisen kohtelun raamit

Kurssin tukee henkilöstöedustajia työpaikkojen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemisessä ja käsittelyssä sekä näihin liittyvien toimintamallien tekemisessä.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii näkemään epäasiallisen kohtelun työpaikan ilmapiiriä huonontavana vallankäytöllisenä toimintana ja saa valmiuksia nähdä työilmapiirin vaikutuksia ja vaikuttaa siihen.

Avainsisältöjä:

• epäasiallinen kohtelu työssä
• epäasiallisen kohtelun syyt
• seuraukset
• keinoja epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn
• toimintamalli uhreille ja esimiehille
• työpaikan pelisääntöjen luominen.

Työskentelytavat:

luennot sekä toiminnalliset ryhmä- ja yksilötehtävät

  • 10.05.2021-11.05.2021  - Epäasiallisen kohtelun raamit (yhteistyökurssi Koulutusateljeen kanssa) Yleinen kurssi
Takaisin