Kokoustoiminnan kurssi

Kokoukset ovat tärkeä osa yhdistystoimintaa. Tärkeimmät asiat päätetään kokouksissa ja niihin voivat kaikki jäsenet osallistua. Tämän vuoksi on tärkeää, että kokoustekniikka ja kokouksiin liittyvät asiakirjat ovat hallinnassa.

Kurssilla tutustutaan kokoustoimintaan, kokousasiakirjoihin ja erilaisiin kokouspuheenvuoroihin. Lisäksi käydään läpi yhdistyksen tärkeät kokoukset; jäsenkokoukset ja hallituksen kokoukset, niiden läpivienti, ja mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoiminen.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• hallitsee erilaiset kokoukset
• osaa tehdä erilaiset kokoukseen liittyvät asiakirjat
• osaa tulkita yhdistyslakia ja yhdistyksen omia sääntöjä.

Avainsisältöjä:

• kokousvalmistelut: kutsu, tila, yms.
• erilaiset kokoukset ja niiden läpivienti
• erilaiset puheenvuorot kokouksessa
• häiriötilanteiden hallinta
• asiakirjat ja niiden valmistelu
• yhdistyslain ja yhdistyksen omien sääntöjen tulkinta.

Työskentelytavat

Luennot, käytännön harjoitukset kokouksista, yksilötyöt atk-luokassa

  • 28.08.2024-30.08.2024  - Kokoustoiminnan kurssi Yleinen kurssi
Takaisin