Kokoustoiminnan kurssi

Kurssi on tarkoitettu ammattiosastojen ja muiden paikallisyhdistysten hallitusten (johtokuntien, toimikuntien) ja niiden jaostojen jäsenille, puheenjohtajille ja sihteereille Erityisen hyödyllinen kurssi on uusille järjestöaktiiveille tai sellaisiksi haluaville.

Kurssin tavoitteena on antaa perusvalmiuksia ammattiosastojen ja muiden paikallisten yhdistysten kokousten ”vetämiseen”, kehittämiseen ja päätöksentekoon kokouksissa.

Avainsisältöjä

• Yhdistyksen oikeudellinen asema ja päätöksenteko yhdistyksessä
- kokoustoiminnan periaatteet
- erilaiset kokoukset
- kokouksen valmistelu ja kokouksen kulku
- puheenjohtajan ja sihteerin sekä muiden kokousvirkailijoiden toiminta kokouksessa
- kokouspuheenvuorot
- äänestykset ja vaalit kokouksessa
- jäsenen oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet kokouksessa
- kokoustoiminnan elävöittäminen ja kehittäminen
• Kokousharjoitukset
• Kokoustoiminnan asiakirjat
• Yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät ko kouksessa

  • 10.05.2021-12.05.2021  - Kokoustoiminnan kurssi Yleinen kurssi
Takaisin