AMMATILLINEN KOULUTUS

YLEISTÄ NÄYTÖISTÄ

Näytöt on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on työelämä- ja asiakaslähtöisyys. Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään, miten tutkinto muodostuu yksilöllisesti kunkin opiskelijan kohdalla.

Kiljavan opisto järjestää seuraavia tutkintoja.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatuimpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Näyttöjen tuottama jatko-opintokelpoisuus. Ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut näyttönä ammatillisen perus-, ammatti- ja tai erikoisammattitutkinnon.

Työelämä on muuttumassa suuntaan, jossa ammatillisella tutkinnolla ja siitä saadulla ammattitaidon virallisella dokumentilla, todistuksella, on yhä enemmän merkitystä työelämässä ja mahdollisissa jatko-opinnoissa. Näytöissä ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko hankittu osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttöjen suorittamisen myötä osaaminen nykyisissä tehtävissä kehittyy ja oman työn arvostus kasvaa, kohottaen ammatillista itsetuntoa ja työmarkkinakelpoisuutta.

Ammattitutkintostipendiä (395€ / 456€) on mahdollista hakea tietyin edellytyksin näyttötutkinnon suorittamisen jälkeen Koulutusrahastolta.


OTA YHTEYTTÄ