Maarakennusalan ammattitutkinto

toteutetaan nonstop-koulutuksena

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaminen on suunnattu maarakennusalan työkokemusta omaaville. Näytöt suoritetaan työn ohessa, omalla työpaikalla, maarakennusalan ammattitutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti.

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaympäristöissä. Hän kykenee opastamaan muita ja valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. Hän suoriutuu työtehtävistä ammattityöntekijän joutuisuudella, toimii taloudellisesti ja vastaa siitä, että työn tulos on laadukas. Hän hallitsee ammattialansa taidot ja tiedot ja osaa soveltaa niitä ratkaistessaan työtehtäviin liittyviä ongelmia. Hän suunnittelee työnsä sekä mahdollisesti myös muiden töitä huomioiden muut toimijat. Hän arvioi osaamistaan ja tehtäväaluettaan työmenetelmien, työn laadun ja taloudellisuuden kehittämiseksi.

Tutkinnon jälkeen voit hakea Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (414 €).

Lisätietoa: Antero Ahonen 050 499 4702 antero.ahonen@kio.fi

Linkki: Maarakennusalan ammattitutkinnon perusteet

 

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

toteutetaan nonstop-koulutuksena

Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen on suunnattu vahvaa maarakennusalan työkokemusta omaaville. Näytöt suoritetaan työn ohessa, omalla työpaikalla, maarakennusalan erikoisammattitutkinnon perusteiden ja henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaisesti.

Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa monipuoliset työtehtävät itsenäisesti vaativissakin toimintaympäristöissä. Hän hahmottaa työtehtävien yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin.

Tutkinnon suorittanut ratkaisee luovasti tehtäväalueen työhön, käytännön toimintaan ja yhteistyöhön liittyviä ongelmia hyödyntäen kokemustaan ja alansa laaja-alaista tai erikoistunutta teoriatietoa.

Hän toimii alansa erikoisosaajana ja kehittää toimintaa, tuotteita ja palveluja. Hän arvioi tehtäväalueensa työprosesseja työmenetelmien, työn laadun, tehokkuuden ja taloudellisuuden kehittämiseksi. Hän huolehtii, että työympäristössä käytetyt työ- ja toimintatavat ovat kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden mukaisia.

Hän johtaa ja valvoo toimintaa ja opastaa muita työhön, työsuorituksiin, työn laatuun ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja vastaa tavoitteiden saavuttamisesta.

Tutkinnon jälkeen voit hakea Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

Lisätietoa: Antero Ahonen 050 499 4702 antero.ahonen@kio.fi

Linkki: Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon perusteet

 

Hakeminen

Hakulomake: https://kiljava.inschool.fi/browsecourses

Hakijoihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.