EDUNVALVONTAKOULUTUS

LUOTTAMUSMIESKOULUTUS

Luottamustehtävässä onnistuminen vaatii monenlaista osaamista, olit sitten luottamusmies, varaluottamusmies tai ammattiosastosi puheenjohtaja. Uudelle luottamusmiehelle koulutus on tarpeellinen, jotta selviää työpaikan haastavista ja tärkeistä tehtävistä. Hyväksi luottamusmieheksi kehittyminen vaatii pitkäjänteistä oppimista, ja kurssien jälkeen sinun on helpompi kehittää työpaikkasi toimintaa.

TYÖSUOJELUKOULUTUS

Kiljavan opisto järjestää työsuojelukoulutusta, jonka tavoitteena on kehittää työturvallisuutta ja –terveyttä sekä työhyvinvointia ja tuottavuutta. Koulutus on tarkoitettu työsuojelutehtävissä toimiville henkilöstön edustajille ja muille työsuojelun yhteistoiminnassa mukana oleville. Peruskoulutuksen lisäksi järjestetään työsuojelun jatko- ja täydennyskoulutusta.

YHTEINEN KOULUTUS

Opiston koulutustarjonnasta voit opiskella myös luottamusmiehen ja työsuojeluedustajan yhteisiä koulutuksia. Näillä kursseilla opiskellaan usein aihepiiriltään rajattua teemaa tai aihetta syvällisemmin, tietystä näkökulmasta.

JÄRJESTÖKOULUTUS

Järjestökursseilla saat koulutusta erilaisiin järjestötehtäviin, kuten puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan tai hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Kursseilla käsitellään mm. kokoustoimintaa, kokousasiakirjojen laadintaa, toiminnan suunnittelua, kirjanpidon perusteita, tilintarkastajana toimimista ym.