Työnohjausta tilauksesta

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osanottajat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. (Suomen työnohjaajat ry)

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

Työnohjausta voidaan järjestää yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksena.

Tiedustelut:

koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo, 050 464 5446, mervi.ylitalo@kio.fi